Jak stworzyć sieć WordPress?

Na jednej instancji WordPress, możesz uruchomić więcej stron, w zasadzie ograniczonych możliwościami Twojego serwera. Załóżmy, że Twoja instalacja znajduje się pod adresem htpps://mojwordpress.pl/ Możesz stworzyć inne witryny, o nazwach: https://szablony.mojwordpress.pl/ Lub: https://mojwordpress.pl/szablony/ Ale też możesz

Read more