Jak korzystać z Settings API WordPress?

Pola, sekcje, strony - WordPress Settings API

Jak używać Settings API WordPress?

  • Zaplanuj swoje ustawienia, podziel je na grupy/strony, te podziel na sekcje, zaplanuj pola. Skorzystaj z programu do tworzenia makiet lub z kartki i ołówka!
  • Jeżeli masz mało pól, użyj istniejącej strony i sekcji – add_settings_field().
  • Jeżeli masz tylko jedną sekcję, dodaj ją do istniejącej strony (o ile pasuje tematycznie) – add_settings_section()
  • Jeżeli masz więcej sekcji, które są połączone tematycznie, dodaj własną podstronę do menu Ustawień (lub Wygląd jeśli tworzysz dla motywu) – add_submenu_page()
  • Jeżeli sekcji jest sporo, rozważ dodanie własnej strony i własnych podstron – add_menu_page()
  • Pamiętaj o zarejestrowaniu swoich zmiennych – register_setting(), w przeciwnym razie WordPress nie pozwoli ich zapisać
  • Wyświetl swoją stronę, masz własne ustawienia! settings_fields(), do_settings_sections(), submit_button().

Oczywiście to tylko skrót telegraficzny. Jeżeli chcesz dokładniej zapoznać się ze wspomnianymi funkcjami, serdecznie zapraszam na Kurs WordPress Settings API na mojej stronie