Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

Pusta pętla

Tutaj prawie bez niespodzianek, pusta pętla wykonuje się wyjątkowo szybko. W każdym razie od PHP w wersji 5.4. Pewną niespodzianką był wynik wersji 5.6 i 7.4.

Pusta pętla - tabela wyników
Pusta pętla – tabela wyników
Pusta pętla - wykres wyników
Pusta pętla – wykres wyników

Operacje na bitach

Za to tutaj niespodzianek jest zdecydowanie więcej i niektóre trudno mi wytłumaczyć. No po prostu jest, jak jest. Wersja 5.4 ponownie święci tryumfy (oczywiście – w swoim czasie) a wersje 5.5 i 5.6 musiały bardzo zawieść, udało się do wydajności wrócić dopiero wraz z wersją 7.0. Zawodzi też wersja 7.4 i 8.0, to dosyć niemiłe zaskoczenie.

Operacje na bitach - tabela
Operacje na bitach – tabela
Operacje na bitach - wykres
Operacje na bitach – wykres

Dodawanie

I tutaj też dziwne rzeczy, choć może nieco mniej dziwne niż przy operacjach na bitach. Ponownie, wersja 5.4 musiała mile zaskoczyć, na szczęście kolejne utrzymały ten trend a wersja 7 – to kolejny pozytyw. Gorzej działo się od 7.1, w zasadzie dopiero wersja 8.0 wróciła, mniej więcej, na poziom szybkości wersji 7.0

Dodawanie - tabela
Dodawanie – tabela
Dodawanie - wykres
Dodawanie – wykres