Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

Odejmowanie

Odejmowanie to kolejna zagadka, zbliżona do dodawania, tyle, że poziom wersji 7 osiągnięto już w 7.4 a wersja 8.0 jest najszybszą, co cieszy. To, poza pustą pętlą, pierwszy wynik, gdzie wersja 8 wygrywa.

Odejmowanie - tabela
Odejmowanie – tabela
Odejmowanie - wykres
Odejmowanie – wykres

Mnożenie

W tym teście prawie bez zaskoczeń, w zasadzie wersja 7.1 okazała się małym wypadkiem przy pracy, reszta ładnie schodzi coraz niżej, wykazując coraz większą prędkość wykonania.

Mnożenie - tabela
Mnożenie – tabela
Mnożenie - wykres
Mnożenie – wykres

Dzielenie

Dzielenie jest podobne do mnożenia, w sensie wyników, natomiast PHP 8.0 nieco tutaj, w odróżnieniu od mnożenia, zawodzi. Nie są to wartości znaczące, ale zauważalne i mierzalne.

Dzielenie - tabela
Dzielenie – tabela
Dzielenie - wykres
Dzielenie – wykres