Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

Złożona matematyka

Tutaj widać, że dzielenie miało wyraźniejszy wpływ na te wyniki, niż mnożenie. Jest to praktycznie kalka dzielenia, choć oczywiście wartości się różnią, to stosunek różnic pozostaje taki sam. PHP 8 będzie nieco szybszy niż 7.1 i 7.2, ale od 7.3 i 7.4 wolniejszy.

Złożona matematyka - tabela
Złożona matematyka – tabela
Złożona matematyka - wykres
Złożona matematyka – wykres

Operacje trygonometryczne

W operacjach trygonometrycznych widać postęp od wersji 7, która też jest najlepszą, w znaczeniu – najszybszą. Ale różnice pomiędzy kolejnymi wersjami siódemki (od 7.1), są nieco mniej widoczne. Jednak ciągle występują, na niekorzyść kolejnych wersji. Tyle dobrego, że ósemka jest wolniejsza tylko od siódemki. Z drugiej strony – czy to pocieszenie…

Operacje trygonometryczne - tabela
Operacje trygonometryczne – tabela
Operacje trygonometryczne - wykres
Operacje trygonometryczne – wykres

Operacje na tablicach

Tutaj przynajmniej PHP 8 nie zawodzi. Owszem, jest wolniejsze od PHP 7.4, ale raz, że tylko od niego, dwa, że nieznacznie. No a trzy, że, być może, są tego przyczyny, takie jak wersja deweloperska Zend Engine oraz fakt, że to dopiero pierwsza właściwa kompilacja.

Tablice - tabela
Tablice – tabela
Tablice - wykres
Tablice – wykres