Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

Porónywanie zmiennych

Ten wykres jest jednym z najdziwniejszych i najmniej spodziewanych. Wręcz nieintuicyjny. Najszybszy PHP 5.3… Najwolniejszy PHP 7.1… Nie mam pojęcia dlaczego. Dodatkowe typy? Jakaś inna metoda porównywania? Ciężko orzec.

Porównywanie zmiennych - tabela
Porównywanie zmiennych – tabela
Porównywanie zmiennych - wykres
Porównywanie zmiennych – wykres

Instrukcje warunkowe

A to, jakby dla kontrastu, jeden z najbardziej oczekiwanych i przewidywalnych wyników. Najwolniejsze PHP 5.2, najszybsze PHP 8. Mały skok przy 5.6, które nieco się wyłamuje (na minus) z malejącego ciągu, no ale nazwijmy to małym wypadkiem przy pracy. Skok nie jest zbyt duży. Między 7.2 a 7.3 różnica jest minimalna, ale nadal jest, i to na korzyść 7.3, więc to gra.

Instrukcje warunkowe - tabela
Instrukcje warunkowe – tabela
Instrukcje warunkowe - wykres
Instrukcje warunkowe – wykres

Pętle

To mógł być taki przykładny wykres, ale niestety, tutaj też się trafił wyjątek. I to niestety nie tak nieznaczny, jak poprzednio, PHP 7 wyraźnie odstaje od stawki (tej sąsiadującej, jest szybsze od PHP 5.2 i 5.3) na minus, ale każda następna wersja przyspiesza.

Pętle - tabela
Pętle – tabela
Pętle - wykres
Pętle – wykres