Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

Funkcje

Na tym wykresie widać wyraźny skok jakościowy, jaki nastąpił pomiędzy PHP 5.2 a 5.3. Potem już było tylko lepiej, niestety, z wyjątkiem 7.3 i właśnie naszego najnowszego PHP 8. Na szczęście te różnice nie są znaczące.

Funkcje - tabela
Funkcje – tabela
Funkcje - wykres
Funkcje – wykres

Klasy

Klasy to podobny wykres co funkcje, tyle, że poprawa nastąpiła pomiędzy PHP 5.3 a 5.4, czyli nieco później, ale była równie duża. PHP 8 też jest lepsze, w sensie, że mniej odstaje od PHP 7.4 niż w przypadku funkcji. To cieszy, bo programowanie obiektowe jest chyba częściej używane, nawet jeżeli ktoś po prostu opakowuje funkcje w klasy i przebiera je za metody.

Klasy - tabela
Klasy – tabela
Klasy - wykres
Klasy – wykres

Łańcuchy znaków

Tym razem wreszcie PHP 8 nas ucieszy, przewaga najnowszej wersji jest bardzo wyraźna, wykonał swoje zadanie niemal dwukrotnie szybciej od poprzedniej najszybszej wersji (akurat 7.4). Widać też, że na przestrzeni lat zawodem musiało być PHP 7.1 a jeszcze większym – 5.3.

Łańcuchy znaków - tabela
Łańcuchy znaków – tabela
Łańcuchy znaków - wykres
Łańcuchy znaków – wykres