Porównanie prędkości PHP od 5.2 do 8.0

Test szybkości PHP 5.2 do PHP 8.0
Uwaga: dane w tabeli podawane są w sekundach (średnia, najkrócej, najdłużej). Średnia oznacza średnią ze wszystkich prób, dla danego testu przy danej wersji PHP. Najkrócej - najkrótszy czas wykonania, jaki udało się osiągnąć, najdłużej - najdłuższy. Błąd pomiaru to standardowa dewiacja wyrażona w procentach. Im mniejsze wartości - tym lepiej!

WordPress

Wreszcie przyszła pora na WordPress. Przypominam, dla formalności, że dla PHP w wersjach 5.2 – 5.5, używaliśmy WP w wersji 5.1.8, natomiast od PHP 5.6 w górę, aż do najnowszej wersji, PHP 8.0, używaliśmy WordPress 5.5.3. Widać pewne zabawne rzeczy na tym wykresie, choćby to, że zapewne wersja 5.5 jest bardziej obciążająca niż 5.1, chociaż człowiek zawsze miał wrażenie, że im nowsza wersja, tym szybsza. Być może wpływ miał na to właśnie rozwój PHP, choć jak pokazują poprzednie wykresy, tutaj też można być zaskoczonym. Widać wyraźny wpływ zmiany PHP na wersję 7, która swego czasu pokazywała ogromny wzrost wydajności. Na tym wykresie nie jest tak duży, no ale nasz test polegał po prostu na wielokrotnym (no, to było dwieście tysięcy razy) załadowaniu samego core WordPressa. Widać nawet większą poprawę dla PHP 7.4 i, na szczęście, niewielki tylko spadek dla PHP 8.0, co pozwala mieć jakąś nadzieję, że być może kolejne kompilacje (albo chociaż wersja 8.1) wyprzedzi 7.4.

WordPress - tabela
WordPress – tabela
WordPress - wykres
WordPress – wykres

Podsumowanie

W podsumowaniu dodajemy do siebie średnie ze wszystkich dziewiętnastu testów. Należy przypomnieć, że każdy test został wykonany w „paczkach” po tysiąc razy. Każdy taki przebieg był mierzony i zapisywany, przy czym powtarzaliśmy to dwieście razy, co daje piątą część miliona na każdy test. Wyciągnęliśmy średnią, teraz wyciągamy wnioski.

Na nasze podsumowanie, niewątpliwie, największy wpływ ma ładowanie WordPressa, ale na tym polega miarodajność testów. Puste pętle, dodawanie czy funkcje trygonometryczne to ciekawostki. Dopiero gdy to wszystko zbierzemy razem, w jeden system, możemy mieć pełen obraz sytuacji. A ten, wbrew pojedynczym przypadkom, nie jest zły dla PHP 8. Owszem, pierwsza kompilacja jest nieznacznie wolniejsza od czternastej kompilacji PHP 7.4, ale to jedyna konkurencja. Trzecia wersja, pod względem prędkości, to PHP 7.3, ale to już inna liga, różnica między nimi to… 0,1 sekundy. Tak! Jedna dziesiąta sekundy, przy wszystkich testach na raz.

Czy wobec powyższego, ma znaczenie, jakiej wersji PHP używamy? Dla właścicieli serwerów pewnie tak, ziarnko do ziarnka i oszczędzamy czas procesorów. Dla pojedynczego użytkownika, który za host wirtualny będzie płacić tyle samo, niezależnie od tego czy używa 5.6 czy 8.0… Też ma to znaczenie. Nie ze względu na prędkość działania (choć to też, zależy od tego jak często odwiedzaną stronę mamy), ale ze względów bezpieczeństwa. Więc skoro PHP 8.0 jest tylko nieznacznie wolniejszy od 7.4, ja się przesiadam.

Podsumowanie - tabela
Podsumowanie – tabela
Podsumowanie - wykres
Podsumowanie – wykres